privacyreglement

PRIVACYVERKLARING ATTENTION PLEASE

Deze privacyverklaring van Attention Please is gebaseerd op de privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).  Attention Please respecteert jouw privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens staat dan ook centraal. Dit geldt niet alleen als je onze website bezoekt, maar ook als je klant bij Attention Please bent of wordt.


Gebruik persoonsgegevens en doeleinden

Als je klant van ons bent, heb je via het contactformulier op de website of per mail persoonsgegevens aan Attention Please verstrekt. Je verstrekt ook gegevens indien je onze website bezoekt, een product via onze webshop koopt of via het contactformulier op de website of per mail met ons in contact treedt. Attention Please verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Deze persoonsgegevens gebruiken we om:

·     de afgesloten overeenkomsten met klanten financieel en administratief te kunnen afhandelen
·     klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is
·     om onze dienstverlening verder te ontwikkelen of verbeteren


Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens werkt Attention Please indien nodig samen met professionals die dan als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Attention Please optreden. Verder verstrekken wij jouw gegevens niet aan derden, tenzij Attention Please daartoe verplicht is op grond van de wet. Attention Please neemt in casu alle redelijkerwijs mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van klanten en websitebezoekers.


IP-adressen/cookies

Attention Please houdt IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken. Deze informatie stelt ons in staat om:

·     te registreren welke internetpagina’s je bezoekt
·     de functionaliteit en de inhoud van de website te optimaliseren
·     bij te houden in welke onderwerpen (potentiële) klanten geïnteresseerd zijn
·     ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt
·     het product- en dienstenaanbod te verbeteren

Zie onze cookieverklaring op de website.


Beveiliging gegevens

Attention Please verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet.
Jouw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers van Attention Please. Attention Please draagt – samen met eventuele verwerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat:

·     iedere werknemer een persoonlijk wachtwoord heeft om in te loggen in het digitale systeem
·     de medewerkers van Attention Please een geheimhoudingsplicht hebben waar het gaat om de aan Attention Please verstrekte persoonsgegevens
·     Attention Please technische maatregelen heeft genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet
·     Attention Please voor de persoonsgegevens een bewaartermijn hanteert van twee jaar na de laatste factuur en deze gegevens vervolgens vernietigt. Indien de wet een andere bewaartermijn voorschrijft, houdt Attention Please zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn


Rechten als betrokkene

Je kunt jouw gegevens altijd opvragen en desgewenst laten wijzigen dan wel verwijderen. Daar heb je als betrokkene recht op. Neem in dat geval per mail contact met ons op: info@attentionplease.nl. Wij nemen jouw verzoek dan direct in behandeling. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Attention Please. In het geval jouw verzoek wordt afgewezen, wordt uitgelegd waarom. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Uitgangspunt is dat we er samen proberen uit te komen.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Attention Please opnemen en ook dan proberen we er samen uit te komen.

 

Attention Please is als volgt te bereiken:
E: info@attentionplease.nl
T: 06 83708482 of 06 51088944

 

Privacyreglement Attention Please BV
Oldenzaal, Juni 2018